حل اختلافات گمرکی

حل اختلافات گمرکی:
از آنجا که حل اختلافات گمرکی یک فعالیت تخصصی است، برخورداری از دانش و آگاهی در این زمینه الزامی است. در بعضی مواقع افرادی که در حوزه های متفاوت بازرگانی خارجی اعم از واردات، صادرات، حمل و نقل بین المللی، امور گمرکی، ترخیص کالا و غیره فعالیت می کنند، با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند که خود از حل آن عاجزند. در این مواقع می توانند با مشاوره گرفتن از اشخاص متخصص در هر یک از این زمینه ها، مسیر درست و کوتاه تر را انتخاب کنند. بدین سان علاوه بر اینکه زودتر به سر انجام می رسند، بلکه از اتلاف سرمایه و زمان خود نیز ممانعت به عمل می آورند. حل اختلافات گمرکی هم از این امر جدا نیست. یکی از اشکال اختلافات گمرکی ناشی از ارزش (نزول و بیش بود ارزش در واردات) است. در این رابطه کارشناسان متخصص امور گمرکی تیم بین المللی مهندس امین شیران با دانش و تسلط به مفاد قانونی مربوطه، قادر به ارائه مشاوره و نیز اقدام جهت حل مشکلات گمرکی بازرگانان در حوزه های مختلف ترخیص وارداتی و صادراتی، ترانزیت و غیره هستند. در بسیاری مواقع، افرادی که در حوزه های تخصصی با مشکلاتی مواجه می شوند و به هر دلیلی توانا به حل و فصل آن نیستند، بهتر است از اصول اساسی و تخصصی یاری بگیرند.
تمامی افرادی که در حوزه واردات و صادرات، ترخیص کالا و …  فعالیت می‌کنند، بدون تردید به امورگمرکی نیز نیاز دارند؛ چرا که انجام خدمات امور گمرکی از اجزای لاینفک فرایند بازرگانی‌خارجی است. این احتمال وجود دارد که افراد حقیقی و حقوقی در همکاری تجاری-بین‌المللی خود اعم از واردات و صادرات، با دشواری ها و پیچیدگی هایی روبرو ‌شوند که خود از حل آن عاجزند. در این موارد افراد می‌توانند با مشاوره گرفتن از اشخاص متخصص در هر یک از این زمینه ها، مسیر درست و کوتاه تر را انتخاب کنند. بدین گونه علاوه براینکه زودتر به نتیجه می‌رسند، بلکه از اتلاف سرمایه و زمان خود نیز پیشگیری می کنند. حل مسائل بین صاحبان کالا و گمرکات اجرایی یکی از مهم‌ترین موارد در امور گمرکی محسوب می شود؛ از این رو تیم بین المللی مهندس امین شیران با برخورداری از کادری مجرب در زمینه امور گمرکی (حل‌اختلافات گمرکی) این خدمات را به‌ صورت حرفه‌ای عرضه می کند.